13.08.2014

Team coaching – FAQ

team coachingWśród różnych pytań jakie słyszymy w firmach, które są zainteresowane team coachingiem te trzy pojawiają się najczęściej.

1. Czy Szef zespołu powinien wziąć udział w team coachingu?

Szef zespołu jest niezwykle ważnym ogniwem w zespole. Od jego postawy i umiejętności współpracy zależy bardzo wiele. Naszym zdaniem aktywny udział szefa zespołu w procesie jest absolutnie konieczny.

2. Co zrobić jeśli w zespole są indywidualności, które najprawdopodobniej nie zechcą pracować zespołowo?

Rzeczywiście, istnieje ryzyko, że w czasie procesu okaże się, że w zespole są jednostki, które nie mają ochoty na zmianę dotychczasowego sposobu pracy i będą uparcie trzymać się starego modelu. Z naszych doświadczeń wynika jednak, że takie sytuacje zdarzają się bardzo rzadko. Zwykle, po przejściu przez pierwszą fazę procesu i zobaczeniu woli zmiany u innych członków zespołu, wszyscy chętnie włączają się w wypracowywanie nowej jakości w pracy zespołu. Jednym z podstawowych założeń w team coachingu jest to, że LUDZIE CHCĄ PRACOWAĆ W DOBRYCH ZESPOŁACH. Przez analogię – ludzie nie chcą pracować w kiepskich zespołach. Niechęć do zaangażowania się może więc często wynikać z trudnej historii i niewiary w to, że zespół jest w stanie konstruktywnie współpracować.

3. Dlaczego coaching zespołu powinien być prowadzony przez dwóch coachów?

Jest to powszechnie stosowany standard. A powodów jest kilka. Pierwszy z nich to fakt, że proces interakcji pomiędzy członkami zespołu jest dość złożony – stąd konieczność dwóch par oczu. Drugim powodem jest to, że w procesie spotykają się wówczas dwa systemy: system tworzony przez zespół i system, który wnosi para coachów. Ten drugi stanowi przykład dla zespołu jak może wyglądać modelowa współpraca i komunikacja dzięki czemu zespół ma okazję do obserwowania i wyciągania wniosków dla siebie.