27.02.2017

Team coaching, facyliacja i team building

team coaching modelTeam coaching jest formą pracy łączącą kilka nurtów:

  •  coaching –  czyli proces nastawiony na pogłębianie samoświadomości i działanie doprowadzające do zmiany jednostki
  • facylitację – czyli pracę kogoś, kto czuwa nad przebiegiem spotkania pilnując agendy, dbając o to aby wszystkie głosy wybrzmiały i stymulując właściwą dynamikę spotkania przez zastosowanie określonych technik
  • oraz team building – czyli różnorakie aktywności mające na celu zbudowanie i wzmacnianie relacji między członkami zespołu, stymulowanie zaufania pomiędzy nimi, poprawę komunikacji i sprecyzowanie wizji dokąd zespół zmierza.

Zdarza się, że równolegle do toczącego się procesu team coachingu, z dodatkowego wsparcia coacha korzysta lider zespołu. Praca z nim ma na celu wzmocnienie jego kompetencji niezbędnych do zarządzania zespołem w taki sposób, który będzie dla niego (zespołu) najlepszy w kontekście prowadzonego procesu.