Teamwork and integration conceptŻyjemy w ERZE INFORMACJI. Nigdy dotąd dostęp do wiedzy i technologii nie był tak łatwy i szybki. Nigdy dotąd też technologie nie rozwijały się w tak zawrotnym tempie. Jeszcze jakiś czas temu technologia i wiedza (w tym również specjaliści – wybitne jednostki) mogły stanowić główną i względnie stabilną podstawę przewagi konkurencyjnej firmy. Dziś wiemy, że to już przeszłość.

Dzisiaj to już nie wystarcza, bo otoczenie konkurencyjne i potrzeby klientów zmieniają się w szalonym tempie. Zagrożeniem jest też coraz agresywniej działający rynek rekrutacji, na którym toczy się bezpardonowa walka o specjalistów wysokiej klasy.

Tym, w czym firmy mogą w dzisiejszych czasach szukać źródeł swojej silnej pozycji na rynku są sprawne i spójne zespoły dające firmie stabilność i efektywność.

Dzieje się tak dlatego, że zostaje wyeliminowana polityka i brak wspólnego punktu widzenia, które są plagą wielu organizacji. Często słyszymy od menadżerów w firmach takie słowa:

„Moi ludzie to świetni specjaliści. Problem w tym, że kiedy mają usiąść razem do stołu to okazuje się, że nie potrafią ze sobą współpracować.”

Praca zespołowa daje ludziom poczucie więzi i przynależności do czegoś wyjątkowego. Do czegoś większego niż to co sami mogliby stworzyć. To ludzi motywuje i inspiruje. W konsekwencji, praca w nieefektywnych zespołach wpływa na ludzi demotywująco i odbiera im poczucie sensu angażowania się.

Gdy ludzie zaczynają działać razem, odsuwają na bok własne potrzeby. Pracują dla dobra całego zespołu. Wtedy właśnie pojawia się EFEKT SYNERGII, czyli sytuacja, w której osiągane wyniki przekraczają prostą sumą pracy każdego z członków