Hands Lying On Each Other

„Wiele z największych rzeczy w dziejach naszej cywilizacji osiągnięto dzięki niezależnej woli niezłomnego serca. Lecz największe szanse i nieskończone dokonania Ery Informacji zarezerwowane są dla tych, którym uda się opanować sztukę działania jako „MY”.”

St. Covey

 

Dość często spotykamy się z pytaniem co to jest zespół i czym różni się od grupy. Czy jest jakaś różnica? A jeśli jest to czy jest istotna?

PRACA ZESPOŁOWA to prowadząca do osiągnięcia określonego WSPÓLNEGO CELU współpraca od 3 do ok. 15 specjalistów posiadających różnorodną wiedzę i umiejętności, którzy pracują nad określonym projektem (zadaniem) według wspólnie ustalonych zasad. Kluczowym elementem odróżniającym zespół od grupy jest więc właśnie wspólny, jasno określony cel.

Członkowie zespołu mają świadomość tego, że potrzebują siebie nawzajem, żeby ten cel zrealizować. Żaden z nich z osobna nie jest w stanie dokonać tego samodzielnie. Taka świadomość, że potrzebujemy siebie nawzajem i że każdy z nas wnosi coś ważnego do wspólnej pracy nad osiągnięciem celu nazywamy WSPÓŁZALEŻNOŚCIĄ.

Ponadto, każdy z członków zespołu mając świadomość, że bez jego osobistego wkładu zespół nie osiągnie zamierzonego rezultatu, czuje się WSPÓŁODPOWIEDZIALNY za wynik.

Te właśnie trzy cechy występujące łącznie są głównym kryterium pozwalającym odróżnić zespół od grupy:

  • WSPÓLNY CEL
  • WSPÓŁODPOWIEDZIALNOŚĆ
  • WSPÓŁZALEŻNOŚĆ.

Poniższa tabela zestawia szczegółowe cechy, które pozwalają odróżnić jedno od drugiego:

grupa a zespół

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jak widać relacje pomiędzy ludźmi w zespołach mają zupełnie inną specyfikę niż w grupach. A zdrowe, poprawnie funkcjonujące zespoły to organizmy, które oprócz tego, że przynoszą świetne rezultaty to oprócz tego sprawiają, że ich członkowie silnie się z nimi identyfikują i przez to rośnie ich satysfakcja i motywacja do dalszej pracy.

Oczywiście trudno oczekiwać, że taki zespół powstaje sam z siebie. Istnieje szereg czynników, które decydują o tym, czy dany zespół odniesie sukces we współpracy czy też nie. Na szczęście wiedza na ten temat jest już na tyle obszerna, że z pełną odpowiedzialnością możemy powiedzieć, że PRACY ZESPOŁOWEJ MOŻNA SIĘ NAUCZYĆ.

To w jakim miejscu jest Twój zespół dzisiaj wcale nie oznacza, że jutro nie może być w zupełnie innym. Pytanie: czy jesteś gotów, żeby ruszyć z miejsca?